Політика користування сайтом

Договір (Публічна оферта) про умови і правила користування сайтом https://babel.ua/

(редакція від 08 травня 2023 року)

Документ, положення якого викладені нижче, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633 і 641 Цивільного кодексу України, умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Користувачів Сайту. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, використання вебсайту www.babel.ua (далі — Сайт) та/або його матеріалів, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче, а також акцептом положень Політики конфіденційності та обробки персональних даних, яка також викладена на Сайті. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цього Договору.

Ця публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися послугою використання Сайту і мають технічну можливість одержання послуги.

ТОВ «БАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ: 42125532 (далі — Товариство) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі (далі — Користувачу), в подальшому разом — Сторони, а кожен окремо — Сторона, укласти договір про умови і правила користування Сайтом (далі — Договір) на нижчевикладених умовах.

Договір викладено у стандартній і незмінній для всіх формі. Підтвердженням укладення Договору є використання Користувачем Сайту та/або його матеріалів. У разі незгоди зі змістом Договору, його частиною або окремих його положень просимо вас як Користувача залишити Сайт.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

«Вебсайт» (надалі — Сайт) — інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://babel.ua/ і містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле та підтримується комплексом системних програмних засобів.

«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту Договору.

«Персональні дані» — відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Послуги» (сервіси Сайту) — будь-які послуги, які пропонуються на Сайті та включають у себе, але не обмежуються послугами надання інформаційного контенту, пряма промоція бренду, реклама тощо.

1. Предмет договору

1.1. Договір регулює умови використання Користувачами сайту в мережі Інтернет https://babel.ua/ (надалі — Сайт).

1.2. Чинна версія Договору доступна за адресою https://babel.ua/. Уся інформація Сайту є предметом Договору і власністю (використовуваним активом/об’єктом) Товариства, якщо інше не зазначено на Сайті.

1.3. Договір може бути змінений Товариством без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе обов’язок щодо ознайомлення з новими редакціями Договору.

1.4. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів, матеріалів і сервісів. Сайт та його можливості можуть бути пробною версією, наприклад бета-версією, і їхня робота може відрізнятися від роботи остаточної версії. Товариство може в будь-який момент за власним рішенням істотно змінити будь-яку версію Сайту та його функціональних можливостей чи їхніх окремих складників без погодження з Користувачем або будь-якою третьою особою.

1.5. Якщо Користувач не погоджується з Договором, то не може користуватися Сайтом.

2. Використання Сайту.

2.1. Товариство надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватись широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних тощо). Усі матеріали, ресурси та сервіси, що розміщені на Сайті на момент його використання Користувачем, а також будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.

2.2. Якщо така функція передбачена сервісами Сайту, щоб зареєструватись на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до запитань, які наведені в реєстраційній формі, і підтримувати таку інформацію в актуальному стані. При цьому Користувач самостійно вказує свою електронну адресу, ім’я та прізвище, несе відповідальність за безпеку вказаної електронної адреси, ім’я та прізвища, а також за все, що буде зроблено на Сайті під цією електронною адресою, ім’ям і прізвищем.

2.3. Для оформлення підписки на матеріали Сайту, якщо це передбачено сервісами Сайту, Користувачі сайту надають добровільно свою електронну адресу. Товариство за жодної умови не передаватиме ці адреси для використання третій стороні. Списки абонентів використовуються виключно для розсилки матеріалів Сайту. Користувачі можуть відмовитися від підписки в будь-який час, використавши для цього вказівки, які є в кожній електронній розсилці, або зв’язавшись із Товариством за вказаними на Сайті контактами.

3. Товариство має право:

3.1. Товариство не несе відповідальності за невідповідність Сайту цілям Користувача. Редакція Товариства має право додавати чи видаляти, змінювати/оновлювати матеріали та структуру сайту, у будь-який час обмежувати доступ до Сайту (або окремої його частини), а також видаляти коментарі Користувачів, якщо вони є неетичними, містять образи, суперечать законодавству або порушують права/інтереси третіх осіб без попереднього повідомлення Користувачів.

3.2. Використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилки повідомлень, переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на думку Товариства, вони стосуються відповідної тематики.

3.3. Використовувати добровільно надані Користувачем об’єкти авторського права на Сайті, зокрема (та не виключно) твори, статті, фотографії, відео, графіку, інші об’єкти інтелектуальної власності.

3.4. Видалити будь-який контент, розміщений на Сайті, без пояснення причин у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору та/або інших правил користування Сайтом.

4. Користувач має право:

4.1. Якщо Користувач рекомендує будь-який матеріал або сервіс Сайту в Facebook, Twitter або в іншому сервісі в мережі Інтернет, то такі дії регулюються Політикою конфіденційності (або документом з іншою назвою, який регулює права і обов’язки сторін) Facebook, Twitter або іншого сервісу в мережі Інтернет. Товариство не відслідковує і не зберігає записи таких дій.

4.2. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, здійснюється відповідно до розділу «Умови використання матеріалів».

5. Користувачу забороняється:

— використовувати матеріали, розміщені на Сайті, у спосіб, який може перешкодити нормальному функціонуванню Сайту;

— реєструватися на Сайті як інша особа (якщо така функція передбачена сервісами Сайту); вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або з іншими організаціями; передавати реєстраційні дані іншим особам;

— використовувати автоматизовані програми взаємодії із Сайтом та його сервісами, розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми.

На Сайті Користувачам забороняється розміщувати:

— заклики до повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, до підпалу, знищення майна, захоплення будівель і споруд, насильницького виселення громадян і будь-який інший контент, який можна розцінити як заклики до агресії та скоєння злочинів;

— висловлювання, що ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, а також нецензурні вирази та матеріали порнографічного, еротичного чи сексуального характеру;

— матеріали рекламного характеру, розміщення яких не погоджено з Товариством;

— матеріали з програмними кодами, які призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності комп’ютерного або телекомунікаційного обладнання/програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до ресурсів у мережі;

— персональні дані інших користувачів і конфіденційну інформацію;

— об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження тощо.

6. Умови використання матеріалів Сайту

6.1. Сайт містить текстові, фото- і відеоматеріали, які є об’єктами авторського права і підлягають охороні.

6.2. Матеріали, розміщені на Сайті, можуть використовуватися (поширюватися і перепубліковуватися) Користувачами, іншими ЗМІ або інтернет-виданнями за умови встановлення гіперпосилання на джерело інформації із Сайту. У разі публікації частини матеріалу слід вказувати, частиною якої саме статті, аудіо- чи відеоматеріалу Сайту є цей фрагмент. Також слід утримуватись від зміни змісту, імен чи цілісності продукту. Товариство залишає за собою право будь-коли відкликати дозвіл на використання матеріалу. Продавати матеріали Сайту суворо заборонено.

6.3. Матеріали, у тексті (або після тексту) яких міститься заборона на повну републікацію (передрук, копіювання, відтворення або інше використання), дозволяється використовувати частково.

6.4. При цитуванні матеріалів із Сайту обов’язкове усне посилання для телерадіопрограм і письмове посилання для друкованих видань.

6.5. Використання фотоматеріалів Сайту дозволяється тільки за умови розміщення гіперпосилання під фото на Сайт. Будь-які зміни фотоматеріалів, зокрема адаптація, ретуш тощо не дозволяються.

6.6. Забороняється будь-яке використання фото-, відео-, аудіо-, графічних та інших матеріалів, розміщених на Сайті, що належать третім особам.

6.7. Інформація, розміщена на Сайті в місцях, відведених для реклами, та/або розміщена на Сайті під позначенням «реклама, PR, партнерський проєкт, позиція, новини компаній» тощо, є рекламним матеріалом і належить третім особам. Товариство не несе відповідальності за достовірність інформації, що міститься в рекламних матеріалах.

7. Посилання на інші сайти:

7.1. Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Товариство не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Товариство не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів і за їхній контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів. Переходячи за стороннім посиланням, ви приймаєте ризики такого переходу на себе. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів.

8. Обмеження відповідальності Товариства:

8.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик.

8.2. Товариство в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі й непрямі збитки, збитки, понесені у зв’язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Товариству було наперед повідомлене про можливість понесення таких збитків у зв’язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайту.

8.3. Якщо до Товариства будуть висунуті претензії/позови/санкції з боку третіх осіб, пов’язані з інформацією, розміщеною Користувачем на Сайті, Користувач буде зобов’язаний самостійно та власним коштом врегулювати та вирішити всі зазначені спори з цими особами, а також відшкодувати завдані Товариству збитки в повному обсязі.

8.4. Товариство намагається цілодобово забезпечувати технічну справність Сайту, але не несе відповідальності за технічні проблеми та збої в роботі програмного забезпечення, втручання в роботу Сайту третіх осіб, проблеми з мережею, провайдерами тощо.

9. Прикінцеві положення:

9.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір. Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору.

9.2. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, висуваються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

9.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.

9.4. Користувач погоджується, що ознайомився з Політикою конфіденційності Сайту та приймає її без жодних зауважень. Користувач також приймає політику використання файлів cookies Сайту.

Товариство:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БАБЕЛЬ»

Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256

тел: 044-277-26-96

Код ЄДРПОУ: 42125532

Е-мейл: mailto:[email protected]