Політика конфіденційності

Політика конфіденційності Сайту https://babel.ua/

Команда «Бабеля» цінує та поважає кожного, тому конфіденційність персональної інформації всіх, хто відвідує вебсайт https://babel.ua/  (Сайт), і чіткі та прозорі правила користування вебсайтом є нашим пріоритетом. Ця Політика конфіденційності (далі — «Політика») надають змогу дізнатись, як ми забезпечуємо збір інформації, пояснює мету і способи обробки особистої інформації, наданої користувачами.

Політика вебсайту розроблена, затверджена та має відношення виключно до Сайту. Команда «Бабеля» не надає жодних гарантій та запевнень щодо інформації, що збирається та використовується на вебсайтах третіх осіб. Ми не перевіряємо достовірність отриманої про користувачів інформації та не контролюємо правосуб’єктність користувачів.

1. ЯКІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ МИ ЗБИРАЄМО, ЇЇ ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ:

1. Використання Сайту не вимагає реєстрації та/або авторизації та безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Користувача, крім випадків, прямо передбачених умовами Політики.

2. Вся інформація надається Користувачами самостійно, виключно на добровільній основі та за прямим волевиявленням кожного Користувача.

3. Ми отримуємо Інформацію Користувача для обробки звернення до нас останнього.

4. При використанні Сайту можливий автоматичний збір інформації технічного характеру, пов’язаної з використанням Користувачем Сайту.

5. Ми можемо збирати, зберігати та використовувати такі типи Інформації Користувача:

 • інформацію про відвідування та використання Сайту, включно із джерелом рефералів, тривалістю відвідування, переглядом сторінок і маршрутами навігації на Сайті;
 • інформацію про комп’ютер, включно з IP-адресою, географічним розташуванням, типом і версією браузера та операційною системою;
 • інформацію, таку як ім’я та адреса електронної пошти, які Користувач вводить для встановлення підписки на електронні листи та/або інформаційні бюлетені Сайту;
 • інформацію, яку Користувач вводить під час користування послугами на Сайті;
 • інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає нам електронною поштою або через Сайт, включно з його вмістом/файлами/посиланнями та метаданими;
 • будь-яку іншу особисту Інформацію, яку Користувач надсилає нам.
 • Перш ніж повідомляти нам особисту інформацію іншої особи, Користувач повинен отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики та чинного законодавства.

 6. Коли Користувач відвідує Сайт, встановлюється з’єднання, здійснюється доступ до даних на Сайті та створюється log-файл. Він може містити:

– дату і час доступу до Сайту;

– IP-адресу, з якої здійснювався доступ до Сайту;

– дані або ім’я файлу, до якого Користувач звернувся на Сайті;

– кількість часу, проведеного на Сайті;

– назву і версію веббраузера, операційної системи;

– назву вебсайту, з якого перейшли на Сайт.

Ця інформація використовується для покращення продуктивності роботи Сайту, з міркувань безпеки, для забезпечення стабільності роботи Сайту, а також для захисту Сайту від можливих зовнішніх атак. Окрім цього, ми можемо здійснювати статистичний аналіз цих даних. Дані, що зберігаються у log-файлі, не дозволяють нам ідентифікувати особу Користувача. Дані в log-файлі використовуються лише для мети, вказаної у цій Політиці, і не передаються третім сторонам, крім випадків, прямо передбачених умовами Політики та чинного законодавства.

7. Ми збираємо лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Користувачем як суб’єктом персональних даних для використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

8. Гарантуємо, що не будемо продавати або здавати в оренду особисті дані Користувача третім сторонам, крім випадків, коли розкриття його персональних даних необхідне для виконання вимог чинного законодавства України.

9. Ми не збираємо та не обробляємо інформацію про ваші персональні дані щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях і професійних спілках, засуджень до кримінального покарання, а також інформацію, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. 

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

2.1 Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці «Бази даних Сайту».

3. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ і ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: 

3.1. Надана Користувачем інформація, яка може включати персональні дані, може бути використана з метою:

 • адміністрування Сайту;
 • персоналізації Сайту для Користувача;
 • для надсилання немаркетингових комунікацій;
 • для надсилання сповіщень електронною поштою у випадку, якщо Користувач замовив таку послугу. Користувач завжди має необмежену можливість відмовитись від отримання таких повідомлень шляхом здійснення відповідних дій на Сайті та/або шляхом надсилання відповідного листа електронною поштою;
 • для розгляду та вирішення скарг Користувачів, пов’язаних із користуванням Сайтом;
 • для збереження Сайту в безпеці та попередження шахрайства;
 • інше.

3.2. Гарантуємо, що не будемо без прямої згоди Користувача надавати його особисту інформацію будь-якій третій стороні для прямого маркетингу або будь-яких інших цілей, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

4.1. Персональні дані зберігаються не довше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

4.2. Після того, як Користувач заявив про вимогу видалити Інформацію про Користувача на Сайті та/або в Базі персональних даних шляхом відповідного запиту, його персональні дані видаляються без можливості поновлення.

5. ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ:

5.1. При використанні сервісів на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших інтернет-ресурсів і третіх сторін, в результаті чого такі інтернет-ресурси та треті сторони отримують дані Користувача. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати й обробляти інформацію про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер.

5.2. Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів, ми не зберігаємо і не обробляємо.

5.3. Якщо Користувач з будь-яких причин не бажає, щоб сервіси, передбачені вище, отримували доступ до його персональних даних, він може за власним бажанням вийти з ресурсу та очистити файли cookie (через свій браузер).

6. ВЗАЄМОДІЯ ВЛАСНИКА З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: 

6.1. Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного застосовуваного законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Ми розуміємо, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, зокрема, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувача.

6.2. На Сайті можуть бути посилання на інші вебсайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші вебсайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим ми рекомендуємо переглядати політику в сфері конфіденційності та персональних даних кожного вебсайту, перш ніж передавати будь-які персональні дані, за якими Користувача можна ідентифікувати.

6.3. Особиста інформація, яку Користувач публікує на Сайті, може бути доступною через мережу Інтернет в усьому світі. Ми не можемо запобігти використанню та нецільовому використанню такої інформації третіми сторонами в інших країнах.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: 

7.1. Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але ми не гарантуємо абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого регулювання.

7.2. Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

7.3. Якщо Користувач надав/втратив доступ до свого акаунту/профайлу/електронної пошти, він несе повну та самостійну відповідальність за дії нового Користувача при використанні ним Сайту з такого акаунту.

8. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: 

8.1. Порядок доступу до персональних даних третіми сторонами визначається умовами згоди Користувача, наданої на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

8.2. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу до своїх персональних даних не допускається. Користувач є суб’єктом персональних даних і користується всіма правами, наданими йому нормативно-правовими актами України щодо персональних даних.

8.3. Товариство надає доступ до інформації та персональних даних тільки уповноваженим особам, які надали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Товариства. 

8.4. Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду на використання особистої інформації (персональних даних). Користувач має право видалити всі свої персональні дані в будь-який час. Для цього Користувачу достатньо надіслати електронною поштою повідомлення з поміткою в темі листа «Персональні дані» за адресою: [email protected]

Команда «Бабеля» залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.