«Фоє, индик, икавка та катедра»: Українцям пропонують нові правила правопису

Автор:
Анастасія Котова
Дата:
«Фоє, индик, икавка та катедра»: Українцям пропонують нові правила правопису

litopys.org.ua

Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проект нової редакції українського правопису. Нова версія має кодифікувати найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

«Проект нової редакції українського правопису, розроблений на фундаменті традиції українського правопису з урахуванням нових мовних явищ, які отримують поширення у різних сферах суспільного, наукового і культурного життя», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Серед ключових новацій проекту виділяються наступні: можливість вживання і на початку слів перед приголосними н і р (индик, Ирій), в дієслові икати і іменник икавка; паралельне вживання ґ і г для передачі іншомовного звуку [g] в прізвищах типу Ґете, Гуллівер, Васко да Ґама; паралельне вживання ф і т в словах грецького походження: кафедра і катедра, міфологія і мітологія; передача звуку [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja] літерами є, ї, ю, я у всіх випадках: Савоя замість Савойя, фоє замість фойє; роздільне написання слова «пів» з іменниками, якщо мається на увазі половина (пів години, пів Києва). Якщо пів з іменником становить єдине поняття, то слово має писатися разом (півзахіст).

Зокрема, у документі пропонують закріпити, що перед абревіатурою, у назві першої літери якої вимовляють голосний, пишеться прийменник «в». Наприклад, «в НБУ (В ен бе у), в МВФ (В ем ве еф)», та після скороченого слова на приголосний, яке вимовляють повністю з кінцевим голосним: «1990 р. в місті сталася незвичайна подія».

У новій редакції також пропонують закріпити єдині правила написання через дефіс східних (арабських, тюркських тощо) імен і прізвищ при транслітерації, якщо вони вказують на соціальний стан, родинні стосунки тощо, а також зі службовими словами: Керім-ага, Ізмаїл-бей, Турсун-заде, Осман-паша, Мірза-хан (але Чингізхан). Раніше така норма була тільки для тюркських імен з компонентом паша: Гедіке-паша.